• Ik doe nu een gift

Helen met hippotherapie

Timanti is ons dagcentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Daar wordt onder meer gewerkt met hippotherapie. De troef hier is dat de jongeren het niet als een therapie ervaren maar als een fijne belevenis.

Ik doe een gift
  • €1.020 /€10.000 Ingezameld
  • 3 Deelnemers

De troef van hippoherapie is dat de meeste jongeren het niet als een therapie ervaren maar als een fijne belevenis. Het paard vormt het medium tussen de jongere en de therapeut. Door samen met de therapeut en het paard op weg te gaan ontdekt de jongere zijn persoonlijkheid, capaciteiten, sterke kanten, mogelijkheden en waar hij/zij het moeilijk mee heeft en aan kan werken. Door de link te leggen tussen wat er gebeurt tijdens de hippotherapie en hoe de jongere is in zijn eigen leefwereld, kan de jongere zich bewust worden van zijn geconditioneerde gedragingen en denkpatronen. Na bewustwording kunnen er nieuwe handelingen, vaardigheden worden aangeleerd waardoor de jongere sterker in zijn schoenen staat met meer eigenwaarde.

Hippotherapie kan helpen bij het verbeteren van de motivatie en het waarnemingsvermogen, het versterken of herwinnen van (zelf)vertrouwen, onderkennen van angst en leren hanteren, ontwikkelen van sociale vaardigheden met daarbij positief sociaal contact en het verbeteren van communicatieve vaardigheden, overwinnen van faalangst, leren omgaan met spanning en stress, tot rust komen en hoofd leegmaken, nadenken over eigen handeling en gedrag, opvoedend effect, bevorderen van probleemoplossend vermogen, leren aanvoelen en accepteren van eigen grenzen, respect voor het paard (elke levend wezen), …

De naam “Timanti”

De naam ‘Timanti’ verwijst naar het Finse woord voor ‘diamant’ (timantti). In elk van ons, diep van binnen schuilt een mooie diamant. Die diamant is er altijd geweest, van bij de geboorte. Hij bevat veel waardevols: talenten, passie, energie, waarden, kracht, interesses, dromen… Door de jaren heen, durven we het contact met die diamant wel eens te verliezen. Er komt een laagje modder op. En dan beginnen we te twijfelen. “Wie ben ik? Ben ik wel echt goed in iets? Ben ik goed bezig?” De hulpverleners van Timanti geven een duwtje in de rug om te starten met het terug vinden en koesteren van die diamant, zonder zich te verliezen in of het blindstaren op de modder. Een diamant staat voor kracht. Het team vertrekt vanuit de kracht van de jongeren en zijn context. Daarnaast staat een diamant ook symbool voor doorzettingsvermogen, eerlijkheid, zuiverheid, samenwerking en vergevingsgezindheid.

Waar gaat jouw gift naartoe?

Uw gift wordt ingezet om het gebruik van de infrastructuur (piste en paardenweide, paardenstallen), paarden en materialen van OBC De Waai te kunnen bekostigen. Het laten doorgaan van de hippotherapie bij één van onze partners zorgt voor meer verbinding tussen AZ Alma en OBC De Waai wat een dynamiek op gang kan brengen: delen van expertise/ervaring op vlak van behandelaanbod/therapie, infrastructuur delen, en andere.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.