Hello, how can we help ?

U kan met al uw vragen over het mecenaat bij ons terecht via mail: mecenaat@azalma.be.

Voor alle overige vragen kan u terecht op info@azalma.be.

Zeker en vast!

Vrijwilligerswerking

AZ Alma heeft een uitgebreide vrijwilligerswerking, waar ieder een steentje kan bijdragen aan de werking van ons ziekenhuis. Je bepaalt zelf de frequentie van je hulp en beslist mee welke taken het nauwst aansluiten bij je interessegebied.

Algemeen fonds

Vind je je gading niet en wens je alsnog een gift over te maken? Dat kan. We hebben namelijk één globaal Steunfonds AZ Alma. Met de fondsen die daarin gestort worden, kunnen we een aantal projecten aanpakken. Dus een algemene gift is meer dan welkom.
Wat hierin heel belangrijk is: we houden de gulle donateurs nadien op de hoogte van de vorderingen van
de projecten waarvoor ze gestort hebben. Bovendien: particulieren die ons steunfonds willen sponsoren,
ontvangen een fiscaal attest van hun schenking.

Uw persoons- en giftgegevens worden niet aan derden doorgegeven maar enkel gebruikt om u een fiscaal attest te kunnen bezorgen. U kan op elk moment vragen om uw gegevens aan te passen conform de wet op de gegevensbescherming. 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf
€40 per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingsvermindering van 45% op het werkelijk gestorte
bedrag (art. 145/33 WIB).

Stort op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC: BPOTBEB1) van de Koning
Boudewijnstichting met vermelding ‘+++623/3731/70025+++’. (projectrekening L83468).

Let wel op! Dit geldt enkel voor projecten waarvoor AZ Alma een samenwerking heeft met de Koning Boudewijn Stichting.

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar. Maar opgelet, er zijn enkele voorwaarden:

Particuliere giften
Om fiscaal aftrekbaar te zijn en dus een fiscaal attest te ontvangen, moet uw gift door u persoonlijk uitgevoerd worden, onder uw naam en vanaf uw eigen persoonlijke bankrekening.

Bedrijfsgiften
Om fiscaal aftrekbaar te zijn, kunnen enkel de gegevens en de bankrekening van uw bedrijf worden gebruikt.