Ik doe nu een gift

Over ons

Intro

Dankzij de ondersteuning van het Almafonds willen we de zorg in onze regio nog warmer en toegankelijker maken. Voorgaande initiatieven van lokale verenigingen en partners tonen aan dat de uitwerking van unieke projecten tot meer verbinding en tot meer zorg met een hart leidt. Daar tekenen we voor.

Onze missie

Samen met patiënten en zorgverleners werken wij in wederzijds vertrouwen en openheid aan de uitbouw van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in onze regio.

Vanuit een christelijke mens- en maatschappijvisie bieden wij een warme, open omgeving, waar iedereen die medische zorg nodig heeft op elk ogenblik welkom is. In een sfeer van vertrouwen behandelen wij elke persoon met respect, ongeacht herkomst, ideologie of sociale status en houden we rekening met de waarden die de patiënt belangrijk vindt.

We dragen verantwoordelijkheid tegenover mens en maatschappij. Elk vanuit onze eigen achtergrond en functie bieden we onze patiënten professionele en ethisch verantwoorde zorg. Daarom leggen we verantwoording af over de aanwending van de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt.

We willen inspirerend en motiverend werken voor onze patiënten, voor onze artsen, medewerkers en verwijzers uit onze regio. Door innovatie willen we toekomstgericht een excellente gezondheidszorg uitbouwen.

Onze visie

Vanuit onze missie streven we ernaar het voorkeursziekenhuis te zijn voor de inwoners van onze regio: een ziekenhuis waar de mens en de zorg centraal staan.

Onze visie en waarden worden krachtig samengevat door onze slagzin ‘Zorg met een hart’. Dag na dag brengen we dit in de praktijk ten aanzien van onze patiënten, verwijzers, artsen en medewerkers en de maatschappij.

Zorg met een hart…
°voor onze patiënten, met respect voor het individu. Het familiale karakter van het ziekenhuis en de nauwe contacten met artsen en verpleegkundigen helpen om elke individuele patiënt zo persoonlijk mogelijk te benaderen.

in een sfeer van vertrouwen, door ons streven naar excellente zorg en door zo uitvoerig en accuraat mogelijk te communiceren en informatie te verstrekken. In die sfeer kan de patiënt zich met een gerust hoofd en hart overleveren aan de zorg van ons team en samen met ons meewerken aan het zorgproces.

Ook de familie van de patiënt wordt zo veel mogelijk geïnformeerd over de stappen die door de artsen en onze zorgverstrekkers worden gezet.

°in een toegankelijk ziekenhuis. Ons ziekenhuis moet voor iedereen op een goede manier bereikbaar zijn. Dit geldt ook voor minder mobiele patiënten en bezoekers. Bereikbaarheid heeft voor ons een ruime betekenis: het gaat niet alleen over het wegwerken van fysieke drempels, maar evenzeer over een continue bereikbaarheid van onze artsen en personeelsleden.

Het ziekenhuis moet bovendien financieel toegankelijk zijn voor elk individu.

°voor onze artsen en medewerkers, door een inspirerend arbeidsklimaat voor artsen en medewerkers waarin iedereen voldoende ontplooiingsmogelijkheden krijgt.

°op basis van verantwoordelijkheid van artsen en medewerkers tegenover patiënt en maatschappij. Ieder biedt vanuit een eigen achtergrond en functie de patiënten professionele en ethisch verantwoorde zorgen.

°voor onze verwijzers aan de hand van een open overlegcultuur.

Het ziekenhuis is slechts een schakel in het zorgcontinuüm.
door excellente zorg in de regio: we blijven streven naar een excellent en innovatief zorgaanbod in de regio. Daarom besteden we veel aandacht aan de motivatie van onze artsen en medewerkers.
°voor onze maatschappij. We bouwen op een verantwoorde manier een eigentijdse infrastructuur uit en volgen de evolutie van het medische aanbod en de technologie op de voet.

op basis van verantwoord ondernemen. Enerzijds door verantwoordelijkheid op te nemen als werkgever: als belangrijke werkgever in de streek stellen we ons verantwoordelijk op tegenover mens en maatschappij. Anderzijds door verantwoordelijkheid op te nemen over de middelen die de gemeenschap ter beschikking stelt.

Duurzaam ondernemen met aandacht voor de sociale en ecologische aspecten is voor ons geen dode letter.

Onze organisatiewaarden zijn

vertrouwen;

inspirerend;

verantwoordelijkheid;

innoverend;

openheid.

Deze missie en visie en organisatiewaarden krijgen verdere uitwerking in het Ethisch Kader van AZ Alma..

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.