• Ik doe nu een gift

De tien Meetjeslandse burgemeesters hebben een brief ondertekend waarin we samen aandringen op de erkenning een broodnodige palliatieve eenheid in AZ Alma. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Veneco nam dit initiatief en bezorgt de brief aan Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en aan Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

De vraag naar een gespecialiseerde (Sp) eenheid gericht op een kwalitatieve eindelevensfase is niet nieuw. Al sinds 2011 wordt de vraag gesteld in tientallen formele en informele contacten, officiële brieven en petities met duizenden handtekeningen, tevergeefs tot dusver. Het laatste nieuws kwam er bijna een jaar geleden: op 15 juni 2021 kondigde de Vlaamse Regering een tijdelijke stopzetting aan voor de verlening van planningsvergunningen voor Sp-bedden. De programmatie en financiering van dit type bedden zou opnieuw bekeken worden.

Intussen blijft de nood aan een palliatieve eenheid in AZ Alma zeer hoog. In zowel Gent (24 palliatieve bedden voor 248.000 inwoners) als Brugge (9 palliatieve bedden voor 117.000 inwoners) zijn palliatieve eenheden aanwezig in de ziekenhuizen, in het Meetjesland (0 palliatieve bedden voor 171.000 inwoners) niet.

“Het Meetjesland is een regio met een verouderde bevolking, die niet altijd vlot toegang heeft tot het openbaar vervoer”, zegt medisch oncoloog en palliatief arts Muriel Thienpont. “Het is iedere keer teleurstellend wanneer wij aan palliatieve patiënten en hun familie moeten melden dat ze, na jarenlange goede en vertrouwenwekkende zorg in AZ Alma voor het allerlaatste deel van hun traject naar een palliatieve eenheid in Gent of Brugge moeten. Vaak jarenlang hebben ze hier een goede band opgebouwd met onze medewerkers van de afdeling en het Palliatief Support Team en nu moeten ze voor hun laatste dagen of weken terecht bij een nieuw team.”

Maar het is ook niet zeker dat de palliatieve patiënten op een palliatieve eenheid in een ander ziekenhuis terecht zullen kunnen. “Dat klopt”, zegt Lindsay Laridon, verpleegkundig coördinator palliatieve zorg in AZ Alma. “Tussen januari en mei van dit jaar stuurden we 25 aanvragen naar ziekenhuizen in Gent, Beveren en Brugge voor opname in een palliatieve eenheid, slechts 10 daarvan werden ingewilligd. Intussen blijven wij goed zorg dragen voor onze palliatieve patiënten, ons Palliatief Support Team staat zowel patiënt als familie bij in deze moeilijke periode. Samen creëren we ook mooie, hartverwarmende momenten. Maar we roeien met de riemen die we hebben: de personeelsformatie op een ‘gewone’ afdeling is 0,43 VTE (Voltijdse Equivalenten) per bed, op een erkende palliatieve eenheid is dat 1,5 VTE.”

Ook de tien burgemeesters van het Meetjesland scharen zich nu eendrachtig achter de vraag van AZ Alma. Tijdens het door Veneco georganiseerde burgemeestersoverleg in het ziekenhuis ondertekenden ze dan ook een brief waarin wordt gevraagd om AZ Alma na opheffing van de blokkering voorrang te verlenen bij de erkenning van Sp Palliatieve bedden. Bij de nieuwbouw in 2017 had AZ Alma hiervoor al ruimte voorbehouden op de vijfde verdieping van de C-vleugel, maar die bleef tot op heden onafgewerkt.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.