• Ik doe nu een gift

Rustige en prikkelarme zorg voor patiënten met dementie

“Patiënten met dementie moeten op een andere manier worden verzorgd en opgevangen dan andere patiënten”, zegt dokter Kyri Van Hecke, arts-diensthoofd Geriatrie. “Daarom werken we aan initiatieven voor een rustige en prikkelarme zorg.”

Ik doe nu een gift
  • €500 /€30.000 Ingezameld
  • 3 Deelnemers

“Patiënten met dementie worden vaak gehospitaliseerd op de dienst verbonden aan de chirurg door wie ze worden geopereerd”, legt dokter Kyri Van Hecke uit. “Maar dat is niet ideaal, de aanwezigheid van dementie kan gevolgen hebben op het verloop van de hospitalisatie. Zo bestaat er meer risico op complicaties (bv. acuut multifactorieel delier) die dan weer invloed hebben op de duur van hospitalisatie, op de functionaliteit en levenskwaliteit van de patiënt nadien.”

Dat moet dus beter kunnen, daarom werkte dokter Van Hecke een zorgpad ‘dementievriendelijk ziekenhuis’ uit, waarbij het te volgen traject volledig afgestemd wordt op de patiënt. Daardoor wordt het risico op complicaties geminimaliseerd en de ervaring voor patiënt en mantelzorger geoptimaliseerd.

“We willen dit traject doorheen het ziekenhuis realiseren”, zegt dokter Van Hecke. “Het gaat om ingrepen die zowel voor, tijdens als na de operatie kunnen gebeuren en waarvoor uw gift zal gebruikt worden. We denken hierbij aan de inrichting van prikkelarme boxen (zowel op Spoedgevallen als in het Operatiekwartier), aangepaste anesthesie, de aanwezigheid van een mantelzorger (zowel voor de operatie, als nadien op de Recovery).”

“Maar ook op de geriatrische afdelingen zelf wordt ingezet op extra aandacht voor patiënten met dementie”, zegt hoofdverpleegkundige Janne Van Landschoot. “Een mooi voorbeeld daarvan is de mobiele projector Qwiek Up, die met steun vanuit het Steunfonds werd aangekocht. Met die projector kunnen we rustgevende muziek en beelden op de kamer van onrustige patiënten brengen, met positief resultaat.”

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.