• Ik doe nu een gift

Prikkelarm zorgpad en rustpunt

Dr. Van Hecke is van start gegaan met de ontwikkeling van een zorgpad voor ouderen met dementie die een ingreep met overnachting ondergaan, gaande van planning van de ingreep tot ontslag uit het ziekenhuis.

Ik bied steun
  • €500 /€30.000 Ingezameld
  • 3 Deelnemers

Patiënten met dementie worden vaak gehospitaliseerd op de dienst verbonden aan de chirurg. De aanwezigheid van dementie kan gevolgen hebben op het verloop van de hospitalisatie. Zo bestaat er meer risico op complicaties (bv. acuut multifactorieel delier) die invloed hebben op de duur van hospitalisatie, op de functionaliteit en levenskwaliteit van de patiënt nadien.
Het doel van kennisdeling via dit zorgpad “Dementievriendelijke chirurgie” is het volledige traject af te stemmen op de patiënt, om het risico op complicaties te minimaliseren en de ervaring voor patiënt en mantelzorger te optimaliseren.

Dit project kan worden gerealiseerd door ingrepen die zowel preoperatief, peroperatief als postoperatief kunnen gebeuren en waarvoor uw gift zal gebruikt worden: de inrichting van prikkelarme boxen (op Spoedgevallen en in
het Operatiekwartier), aangepaste anesthesie, aanwezigheid van een mantelzorger (pré-op en recovery).

Janne ijvert voor de inzet van 2 projectors met verschillende belevingsmodules op de afdeling Geriatrie en de kritieke diensten, de Qwiek-up.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.