• Ik doe nu een gift

Kinderen ontdekken de helende kracht van hippotherapie

De kinderen en jongeren die in Timanti, ons dagcentrum van Kinder- en Jeugdpsychiatrie, geholpen worden, maken ook kennis met de helende werking van paardentherapie.

Ik doe nu een gift
  • €1.020 /€10.000 Ingezameld
  • 3 Deelnemers

“Zo wijs! Ik had nooit gedacht dat ik er zoveel aan zou gehad hebben”, zegt één van de jongeren.

“Dat is begrijpelijk”, zegt coördinator Griet Plettinx. “De troef van hippoherapie is nu eenmaal dat de meeste jongeren het niet als een therapie ervaren maar als een fijne belevenis. Het paard vormt het medium tussen de jongere en de therapeut. Door samen met de therapeut en het paard op weg te gaan ontdekt de jongere zijn persoonlijkheid, capaciteiten, sterke kanten, mogelijkheden en waar hij/zij het moeilijk mee heeft en aan kan werken. Door de link te leggen tussen wat er gebeurt tijdens de hippotherapie en hoe de jongere is in zijn eigen leefwereld, kan de jongere zich bewust worden van zijn geconditioneerde gedragingen en denkpatronen. Na bewustwording kunnen er nieuwe handelingen, vaardigheden worden aangeleerd waardoor de jongere sterker in zijn schoenen staat met meer eigenwaarde.”

Ook onderwijsbeleider Angelique Vandendriessche ziet niets dan voordelen: “Hippotherapie kan helpen bij het verbeteren van de motivatie en het waarnemingsvermogen, het versterken of herwinnen van (zelf)vertrouwen. De contacten met de paarden zorgen ook voor het onderkennen van angst en leren hanteren, ontwikkelen van sociale vaardigheden met daarbij positief sociaal contact en het verbeteren van communicatieve vaardigheden. De jongeren overwinnen ook faalangst, leren omgaan met spanning en stress. Ze komen tot rust en kunnen hun hoofd leegmaken. Het doet hen nadenken over hun eigen handeling en gedrag, heeft een opvoedend effect en bevordert het probleemoplossend vermogen. Tenslotte zorgt de hippotherapie ook voor het leren aanvoelen en accepteren van eigen grenzen en voor respect voor het paard (en bij uitbreiding elk levend wezen), …”

Waar gaat jouw gift naartoe?

Uw gift wordt ingezet om het gebruik van de infrastructuur (piste en paardenweide, paardenstallen), paarden en materialen van OBC De Waai te kunnen bekostigen. Het feit dat de hippotherapie plaats vindt bij één van onze partners zorgt voor meer verbinding tussen AZ Alma en OBC De Waai en brengt een dynamiek op gang: delen van expertise/ervaring op vlak van behandelaanbod/therapie, infrastructuur delen, en andere.

De naam “Timanti”

De naam ‘Timanti’ verwijst naar het Finse woord voor ‘diamant’ (timantti). In elk van ons, diep van binnen schuilt een mooie diamant. Die diamant is er altijd geweest, van bij de geboorte. Hij bevat veel waardevols: talenten, passie, energie, waarden, kracht, interesses, dromen… Door de jaren heen, durven we het contact met die diamant wel eens te verliezen. Er komt een laagje modder op. En dan beginnen we te twijfelen. “Wie ben ik? Ben ik wel echt goed in iets? Ben ik goed bezig?” De hulpverleners van Timanti geven een duwtje in de rug om te starten met het terug vinden en koesteren van die diamant, zonder zich te verliezen in of het blindstaren op de modder. Een diamant staat voor kracht. Het team vertrekt vanuit de kracht van de jongeren en zijn context. Daarnaast staat een diamant ook symbool voor doorzettingsvermogen, eerlijkheid, zuiverheid, samenwerking en vergevingsgezindheid.

With your consent, we’d like to use what is called “cookies” in order to understand how users interact with our website and improve it.